szkoła podstawowa w suchostrudze
Szkoła Podstawowa w Suchostrudze, ul. Szkolna 20, 05-555 Tarczyn, tel. 22 727 71 81

Lista podręczników


Lista podręczników na rok szkolny 2017/18

 W dniu 31 marca 2017 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 16 marca 2017 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2017 r , poz. 691). Zgodnie z rozporządzeniem uczniowie korzystają z podręczników udostępnionych przez szkołę. Podręczniki do religii i języka niemieckiego (klasy 4-6) nie są objęte dotacją.