szkoła podstawowa w suchostrudze
Szkoła Podstawowa w Suchostrudze, ul. Szkolna 20, 05-555 Tarczyn, tel. 22 727 71 81

Rekrutacja 2018/2019

REKRUTACJA  DO ODDZ. PRZEDSZKOLNEGO I KL. I

na rok szkolny  2018/2019

 

1 marca 2018r. rozpoczyna się rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej.

  • Dzieci z obwodu przyjmowane są w pierwszej kolejności. Rodzice zobowiązani są do złożenia do szkoły Zgłoszenia (dostępnego w sekretariacie szkoły lub na stronie naszej szkoły w zakładce REKRUTACJA).
  • Dzieci spoza obwodu. Rodzice wypełniają wniosek wraz z załączonymi oświadczeniami (dostępnymi w sekretariacie szkoły lub na stronie naszej szkoły w zakładce REKRUTACJA).
  • Do oddziału przedszkolnego i kl. I są osobne wnioski zamieszczone poniżej.

Ostateczny termin złożenia deklaracji upływa 14 marca 2018r.

  • 21 marca 2018r. zostaną wywieszone listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego i kl. I.

Ważne !  W dniach  21 – 26 marca rodzice mają obowiązek pisemnie potwierdzić    wolę zapisu dziecka w danej placówce.

Ostatecznie lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych dzieci zostanie podana do wiadomości:  27 marca 2018r.

W przypadku pytań dotyczących rekrutacji informacji udziela dyrektor szkoły Małgorzata Piotrowska lub  Marlena Mielczarek pod numerem telefonu
(22) 72 77 181.

Druki do pobrania:

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

wniosek_o_przyzjecie_dziecka_do_przedszkola.pdf

oswiadczenie_o_zatrudnieniu_rodzica.pdf

oswiadczenie_o_zamieszkaniu_na_terenie_gminy_tarczyn.pdf

druk_oswiadczenia_rodzica_do_wniosku.pdf

oswiadczenie__wyrazanie_zgody__wypelniamy_jak_dziecko_sie_zakwalifikuje.pdf

Rekrutacja do klasy pierwszej

druk_oswiadczenia_rodzica_do_wniosku_klasa_1.pdf

wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_kl_i_dzieci_spoza_obwodu_2017.pdf

oswiadczenie__wyrazanie_zgody_kl_i_wypelniamy_jak_dziecko_zostanie_zakwalifikowane.pdf

zgloszenie_dziecka_do_szkoly_dzieci_z_obwodu.pdf

druk_oswiadczenia_rodzica_do_wniosku.pdf