szkoła podstawowa w suchostrudze
Szkoła Podstawowa w Suchostrudze, ul. Szkolna 20, 05-555 Tarczyn, tel. 22 727 71 81

Swietlica szkolna

 

Zadania opiekuńczo-wychowawcze świetlicy realizowane są poprzez:

1) gry i zabawy ruchowe w sali, na boisku, na sali gimnastycznej lub placu zabaw
2) stwarzanie dzieciom warunków do nauki własnej
3) indywidualną pomoc w nauce wszystkim uczniom, a zwłaszcza tym mającym trudności szkolne
4) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci podczas zajęć plastycznych, edukacyjnych i in.
5) stałą współpracę z wychowawcami klas, specjalistami oraz opiekunami dziecka. 

  regulamin_swietlicy