szkoła podstawowa w suchostrudze
Szkoła Podstawowa w Suchostrudze, ul. Szkolna 20, 05-555 Tarczyn, tel. 22 727 71 81

CLIL

2017-10-17

CLIL (skrót od Content and Language Integrated Learning) dotyczy zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego.

Termin zdefiniował w 1994 roku David Marsh z Uniwersytetu Jyväskylä (Finlandia). CLIL odnosi się do takich sytuacji, w których tematy nauczania lub ich części nauczane są w języku obcym, z zastosowaniem podwójnych celów edukacyjnych takich jak nauka treści z jednoczesnym uczeniem się języka obcego.

Metoda CLIL jest rekomendowana przez Komisję Europejską na rzecz promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej. Jest stosowana przede wszystkim w nauczaniu w oddziałach dwujęzycznych, jednak nie ma żadnych przeciwskazań, by stosować ją w każdej klasie szkół ogólnodostępnych, w tym w klasach młodszych.

W klasie trzeciej przeprowadzono lekcję CLIL za pomocy metodą projektu. Uczniowie rozmawiali o cyklu życia motyla. Cykl życia omówiliśmy na podstawie przepięknej historii Erica Carle pt. „The Very Hungry Catterpillar” („Bardzo głodna gąsienica”.

Media wykorzystane podczas lekcji: audiobook (czytany przez autora), prezentacja multimedialna, plakat. Efektem projektu jest przepiękny plakat.

 

Źródła:

www.kizclub.com

www.youtube.com

www.ore.edu.pl

http://www.onestopenglish.com/clil/what-is-clil/

 

 the_very_hungry_1jpg [300x169]

the_very_hungry_2jpg [300x169]