szkoła podstawowa w suchostrudze
Szkoła Podstawowa w Suchostrudze, ul. Szkolna 20, 05-555 Tarczyn, tel. 22 727 71 81

IM ZOO

Autorzy projektu:

 

1 Brzeziński Oliwier

2 Hyz Bartosz

3 Janus Adrianna

4 Mrukiewicz Paweł

5 Nowak Damian

6 Pszeniczko Eliasz

7 Rowiński Jakub

8 Ryjak Janusz

9 Ryjak Magdalena

10 Szaszka Kacper 

11 Włodarczyk Jakub


Cel projektu:

1. znam nazwy zwierząt dzikich i domowych w języku niemieckim
2. wiem, które zwierzęta mogą przebywać ze sobą, a które są dla nich zagrożeniem
3. wiem, dlaczego tworzy się ogrody zoologiczne.
Projekt wykonany przez uczniów w ramach zajęć z języka niemieckiego.
Podstawa programowa:
1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków
językowych dotyczących jego samego i jego najbliższego otoczenia,
umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie
następujących tematów (...)
przyroda wokół mnie;
1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych
(leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych),
umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie
następujących tematów (...)
13) świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta,
krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego);


PROJEKT ZOO KLASY 5