szkoła podstawowa w suchostrudze
Szkoła Podstawowa w Suchostrudze, ul. Szkolna 20, 05-555 Tarczyn, tel. 22 727 71 81

REKRUTACJA


REKRUTACJA  DO ODDZ. PRZEDSZKOLNEGO ORAZ KL. I

na rok szkolny  2020/2021

 

2 marca 2020r. rozpoczyna się rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej.

  • Dzieci z obwodu przyjmowane są w pierwszej kolejności.
    Rodzice zobowiązani są do złożenia do szkoły Zgłoszenia (dostępnego w sekretariacie szkoły lub na stronie naszej szkoły w zakładce REKRUTACJA).

  • Dzieci spoza obwodu:  Rodzice wypełniają wniosek wraz z załączonymi oświadczeniami (dostępnymi w sekretariacie szkoły lub na stronie naszej szkoły w zakładce REKRUTACJA).

  • Do oddziału przedszkolnego i kl. I są osobne wnioski zamieszczone poniżej.

Ostateczny termin złożenia deklaracji upływa 13 marca 2020r.

23 marca 2020r. zostaną wywieszone listy dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego i klasy I.

Ważne!  W dniach  23 – 25 marca rodzice mają obowiązek pisemnie potwierdzić wolę zapisu dziecka w danej placówce.

Ostatecznie lista dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych zostanie podana do wiadomości: 2 kwietnia 2020r.

W przypadku pytań dotyczących rekrutacji informacji udziela dyrektor szkoły Pani Marlena Mielczarek lub Pani Anna Seta pod numerem telefonu:
                                                                                                 (22) 72 77 181.


Druki do pobrania:


Rekrutacja do oddziału przedszkolnego:

   Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

   Oświadczenie - potwierdzenie woli zapisu dziecka do placówki

   Oświadczenie o zatrudnieniu rodzica

   Oświadczenie rodzica do wniosku

   Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie gminy Tarczyn


Rekrutacja do klasy pierwszej

  Zgłoszenie dziecka do szkoły (z rejonu)

  Wniosek oprzyjęcie dziecka do klasy pierwszej (spoza rejonu)

  Oświadczenie rodzica do wniosku

  Oświadczenie - potwierdzenie woli zapisu dziecka do placówki