szkoła podstawowa w suchostrudze
Szkoła Podstawowa w Suchostrudze, ul. Szkolna 20, 05-555 Tarczyn, tel. 22 727 71 81

Logopeda

Pomoc logopedyczna w naszej szkole skierowana jest do wszystkich uczniów. Obejmuje przede wszystkim terapię zaburzeń mowy, ale również służy uczniom mającym trudności w pisaniu i czytaniu.

Zajęcia z uczniami zakwalifikowanymi do terapii odbywają się w ustalonych godzinach.

 

Szkolnym logopedą jest mgr Marta Michalak.                                              

Zadania logopedy:

 • przeprowadzenie badań przesiewowych,
 • przeprowadzenie diagnozy logopedycznej,
 • prowadzenie terapi indywidualnej i grupowej
 • podejmujmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji,
 • usprawnianie techniki czytania i pisania,
 • dbanie o rozwój mowy,
 • wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli.

Prowadzona terapia logopedyczna obejmuje m.in.:

 • ćwiczenia oddechowo – fonacyjno – artykulacyjne
 • ćwiczenia słuchu fonematycznego oraz kształtowanie świadomości fonologicznej
 • wywołanie oraz prawidłową realizację zaburzonych głosek w izolacji, sylabach, wyrazach, zdaniach i mowie swobodnej
 • terapię zaburzeń płynności mówienia
 • ćwiczenia wyrazistości mowy

Od czego zależy skuteczność terapii logopedycznej:

 • Rodzaju wady wymowy lub/i/ zaburzenia mowy
 • Sprawności aparatu artykulacyjnego
 • Systematyczności w uczęszczaniu na zajęcia logopedyczne i ćwiczeń z dzieckiem w domu
 • Wczesnego rozpoczęcia terapii
 • Aktywnego i świadomego udziału zarówno rodzica jak i dziecka w terapii

Wskazówki dla rodziców dzieci uczęszczających na terapię logopedyczną:

Bądź w stałym kontakcie z logopedą, aby na bieżąco pozyskać informacje o stanie mowy swojego dziecka.