szkoła podstawowa w suchostrudze
Szkoła Podstawowa w Suchostrudze, ul. Szkolna 20, 05-555 Tarczyn, tel. 22 727 71 81

Galeria

PROJEKT ZOO KLASY 5

Cel projektu: 1. znam nazwy zwierząt dzikich i domowych w języku niemieckim 2. wiem, które zwierzęta mogą przebywać ze sobą, a które są dla nich zagrożeniem 3. wiem, dlaczego tworzy się ogrody zoologiczne. Projekt wykonany przez uczniów w ramach zajęć z języka niemieckiego. Podstawa programowa: 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego i jego najbliższego otoczenia, umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów (...) przyroda wokół mnie; 1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów (...) 13) świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego);

Ilość zdjęć: 37