szkoła podstawowa w suchostrudze
Szkoła Podstawowa w Suchostrudze, ul. Szkolna 20, 05-555 Tarczyn, tel. 22 727 71 81

Galeria

konkurs klasowy DLACZEGO WARTO CZYTAĆ

Celem konkursu było zwrócenie uwagi uczniów klasy czwartej na wagę czytelnictwa poprzez autorefkleksję. Prace uczniów zaprezentowano w formie gazetki szkolnej

Ilość zdjęć: 12