szkoła podstawowa w suchostrudze
Szkoła Podstawowa w Suchostrudze, ul. Szkolna 20, 05-555 Tarczyn, tel. 22 727 71 81

Kadra

Anna Seta

Funkcja: wychowawca

Aleksandra Józefko

Funkcja: nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Ks. Janusz Wójcikowski

Funkcja: religia