szkoła podstawowa w suchostrudze
Szkoła Podstawowa w Suchostrudze, ul. Szkolna 20, 05-555 Tarczyn, tel. 22 727 71 81

Kadra

mgr Marlena Mielczarek

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

Dyrektor, Wychowawca klasy III

mgr Małgorzata Piotrowska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

mgr Justyna Kurant

Funkcja: Nauczyciel

mgr Marta Michalak

Funkcja: Logopeda

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

mgr Maria Popowicz

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Wychowawca klasy IV

mgr Sylwia Różycka

Funkcja: Pedagog, Wychowawca

Wychowawca klasy VI

lic. Wanda Sadowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Wychowawca klasy II

mgr inż Anna Seta

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Wychowawca oddziału wychowania przedszkolnego

mgr Katarzyna Smolarek

Funkcja: Bibliotekarz, Nauczyciel

lic. Anita Świerc

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Wychowawca klasy I

mgr Zofia Wojtania

Funkcja: Nauczyciel

mgr Martyna Mikulska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Wychowawca klasy VII

lic Kinga Różańska

Funkcja: Nauczyciel

Ks. Janusz Wójcikowski

Funkcja: Nauczyciel

mgr Aneta Gulik - Kończyk

Funkcja: Nauczyciel

mgr Wanda Ślusarczyk

Funkcja: Nauczyciel

mgr Ewa Jelonek

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Wychowawca klasy V

mgr Aleksandra Józefko

Funkcja: Nauczyciel

mgr Paweł Gotlib

Funkcja: Nauczyciel

mgr Marek Gawałkiewicz

Funkcja: Nauczyciel

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Daniel Stępień

Funkcja: Nauczyciel

Wychowawca klasy VIII

mgr Marzena Borycka

Funkcja: Nauczyciel

mgr Anna Matysiak

Funkcja: Psycholog

Marta Wiśniewska - Napora

Funkcja: Nauczyciel

Agnieszka Wójcik

Funkcja: Nauczyciel