szkoła podstawowa w suchostrudze
Szkoła Podstawowa im. Józefa Chełmońskiego w Suchostrudze
http://spsuchostruga.pl

Szkoła Podstawowa Suchostruga - Klasa klasa 0

mgr Justyna Płońska

Przedmioty: Lekcja biblioteczna

mgr inż Anna Seta

Przedmioty: Edukacja przedszkolna, Rytmika

mgr Martyna Mikulska

Przedmioty: Język angielski

Wychowawca klasy V

Ks. Janusz Wójcikowski

Przedmioty: Religia