szkoła podstawowa w suchostrudze
Szkoła Podstawowa im. Józefa Chełmońskiego w Suchostrudze
http://spsuchostruga.pl

10 stycznia 2018 09:20 | Aktualności

PROFILAKTYCZNE BADANIE STOMATOLOGICZNE

OGŁOSZENIE
30 stycznia w naszej szkole odbędzie się badanie lekarskie stomatologiczne w ramach Akcji Profilaktyki Stomatologicznej, sfinansowanej przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ. Do badania uprawnione są wszystkie dzieci z klas 0-7 (bez względu na to, czy uczęszczają na fluoryzację). Warunkiem koniecznym jest przyniesienie podpisanego druku zgody przedstawiciela ustawowego małoletniego. Druki prosimy jak najszybciej przekazać wychowawcom.stylizedsmilinghealthytooth.jpg