szkoła podstawowa w suchostrudze
Szkoła Podstawowa w Suchostrudze, ul. Szkolna 20, 05-555 Tarczyn, tel. 22 727 71 81

Aktualności

01 grudnia 2015 16:38 | Aktualności

Zajęcia profilaktyczne

Zajęcia profilaktyczne

 

Problem wpływu nowoczesnych technologii na młode pokolenie narasta i dotyka coraz mniejsze dzieci, a dostępność internetu w urządzeniach mobilnych, potęguje skalę zjawiska i zmniejsza kontrolę osób dorosłych. Coraz młodsze dzieci coraz więcej czasu spędzają przed komputerem, tabletem czy telefonem.

 

Wychodząc naprzeciw potrzebie poszerzania wiedzy na temat zagrożeń wynikających ze wspomnianego problemu, w naszej szkole przeprowadziliśmy serię zajęć profilaktycznych.

 

23 listopada 2015 r. pani Agnieszka Okta – instruktor Centrum Doskonalenia Zawodowego „Meritum” przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tarczynie, przeprowadziła 3 spotkania warsztatowe, dla klas młodszych I –III, klas starszych IV – VI oraz dla rodziców.

 

„Internet nie dla wszystkich”

 

W czasie tych zajęć najmłodsze dzieci poznały zagrożenia wynikające z nieumiejętnego, a także nadmiernego korzystania z internetu. W trakcie ćwiczeń w formie zabawy”, uczniowie dowiedzieli się czym są DANE OSOBOWE i dlaczego nie wolno ujawniać  ich w internecie, a także jakich innych informacji nie umieszczać na stronach internetowych (np. „zawsze po południu bawię się na placu zabaw).

 

 Kolejnym ważnym zagrożeniem, z którym dzieci się spotkały w trakcie zajęć,  to problem kontroli nad czasem spędzanym w sieci (pomógł w tym film o owcy, która uzależniła się od grania w gry komputerowe).

 

Pojawiły się też propozycje zabaw, gier i innych form spędzania czasu, które można robić zamiast grać czy serfować w internecie.

 

„Lekcja w sieci”

 

Warsztat profilaktyczny dla dzieci starszych poruszał te same zagadnienia, co w klasie młodszej oraz poszerzył się o dwa bardzo istotne zagadnienia.

 

Pierwszym z nich był problem uzależnienia się od komputera, jego faz rozwoju, możliwości walki z tym problemem oraz alternatywnych form spędzania czasu. Ilustracją do omawianego problemu był film edukacyjny , historia chłopca, uzależnionego od gier komputerowych z dwoma wariantami zakończenia.

 

Drugim zagadnieniem szeroko omawianym na spotkaniu, był problem cyberprzemocy w sieci, ze szczególnym naciskiem na cyberprzemoc rówieśniczą, która przyjmuje różne formy (zdjęcia wrzucane bez zgody na portale społecznościowe, przykre, nieprawdziwe a często bardzo wulgarne komentarze na temat kolegów i koleżanek itp.)

 

„Zebranie z rodzicami”

 

O godzinie 18.00 odbyło się spotkanie z rodzicami, na którym pani instruktor przedstawiła zagrożenia wynikające z wpływu nowoczesnych technologii na rozwijający się mózg dziecka(animacje gier, filmów, reklam, dynamiki i natężenia muzyki). Dużym problemem dla rodziców jest nieumiejętność kontroli czasu, a przede wszystkim treści, z jakimi dzieci się stykają w internecie.

 

Rodzice w czasie warsztatów poznawali sposoby konstruktywnych i bezpiecznych form korzystania z sieci, przeciwdziałania sytuacjom trudnym i zagrażającym bezpieczeństwu i zdrowiu dzieci, ustalania zasad korzystania z komputera i limitów czasowych(liczy się suma wszystkich urządzeń – laptopy, tablety smartfony).

 

Ostatnim zagadnieniem omawianym na zajęciach, był problem przemocy rówieśniczej ujawniającej się najczęściej na forach internetowych, portalach społecznościowych i blogach. Rodzice rozmawiali o skali problemu na świecie jak i w polskiej rzeczywistości, dowiadywali się jak wspierać dziecko doświadczającej tego typu przemocy, a przede wszystkim, jak poznać, że dziecko doświadczyło cyberprzemocy rówieśniczej.

Przeczytano: 658 razy. Wydrukuj|Do góry